Programma

Het teaminzichten programma bestaat uit verschillende bouwstenen. Vooraf spreken we een kader af. In samenwerking met met het team bepalen we de volgorde, vorm en inhoud.

Bouwstenen

Management begeleiding
Welke begeleiding, training of expertise heeft het management nodig om het team te begeleiden in de transitie.

Ambassadeurs
In overleg met een voorbereidingsgroep bepalen we welke vorm, volgorde en inhoud het teamtraject gaat krijgen.

Teambijeenkomsten
Tijdens teambijeenkomsten krijgen inzicht in de onderlinge samenwerking en ieders persoonlijke bijdrage erin.

Individuele gesprekken
Het persoonlijke verhaal duidelijk krijgen, wat zijn je triggers en je belemmeringen. Vervolgens concreet maken wat de persoonlijke bijdrage wordt aan de teamontwikkeling

Terugkoppeling
Samen met het management en de ambassadeurs wordt het gedurende het traject gekeken, wat het effect is van het traject en wat nodig is om het doel te bereiken.

Fasering

Inventariseren

Vastpakken, onderzoeken, theoretische basis.

Wat is het niet gevoerde gesprek?

Alles is welkom…

Onze start is vaak de ontmoeting met de leidinggevende. De manier waarop de leidinggevende zijn/haar verhaal over het team verteld, is maar een perspectief. Na deze deze ontmoeting zijn wij daarom ook altijd benieuwd naar andere verhalen uit het team. Tijdens een teambijeenkomst is het vooral belangrijk dat alle verhalen er mogen zijn. Hierdoor worden wij iedere keer verrast dat ieder team weer een andere nuance heeft in de zaken die er spelen. Tijdens de persoonlijke gesprekken wordt het inzicht in het team functioneren nog duidelijker.

O wacht even, hier gaat het dus eigenlijk over

Voorbeelden van zo’n situatie zijn:

Het leek te gaan over verbinding en communicatie, maar het bleek te gaan over dat mensen geen initiatief durfde te nemen of buiten de lijntjes te kleuren.

Dat het lijkt dat men geen verantwoordelijkheid neemt, maar er blijkt heel veel verantwoordelijkheid voor sfeer en welbevinden, maar weinig verantwoordelijkheid op resultaat en afspraken.

Analyseren

Inzichtelijke en voelbaar maken voor de groep

Teamlijn, video feedback, resultaten inzichtelijk maken.

Wat verder kijken dat wat je normaal gesproken doet.

De nieuwsgierigheid, is de ruimte pakken om er wat dieper naar te kijken.

Door er niet van weg te bewegen, komt er een dieper besef, een duidelijk beeld. Beter snappen en begrip voor elkaar te hebben.

Niet te snel naar een oplossing, maar echt even kijken wat gebeurt er. Onbewuste impact

Daar mag je nieuwsgierig naar zijn…

Wij zien bijvoorbeeld dat tijdens het nabespreken van een opdracht de feedback vaak is, ja zo doen wij dat altijd. Het is herkenbaar en voor ons ok. Het is een fijne samenwerking want iedereen mag zichzelf zijn, waarbij er voorbij wordt gegaan aan de impact van gedrag. Het is namelijk wel degelijk zo dat bepaald gedrag een effect heeft op de ander of het resultaat. Daar creeren we aandacht voor.

Als reactie na de opdracht horen wij vaak, we deden het samen het ging in harmonie. Terwijl wanneer wij het terug kijken op de video, we zien dat mensen uitgecheckt zijn en geen bijdrage leveren. Daar mag het gesprek meer over gaan. Wat heeft iemand nodig of wat kan iemand doen als zij/hij is uitgecheckt.

Committeren

Oefenen en experimenteren

Succes ervaringen opdoen

Veranderingen komen pas tot stand als je andere dingen gaat doen.

Voorwaartse beweging, hoe ga je het vormgeven, welke actie?

Ieder krijgt individuele actie punten, waardoor je buiten de schijnwerpers kan oefenen.,

Verbondenheid, bekwaamheid, autonomie

Wat staat je dan te doen?

Je kunt pas verantwoordelijk nemen als echt voelt dat je dit kunt en wilt bijdrage en dat er ruimte is om dat op je eigen manier en tempo kan doen.

De vergaderingen worden anders gestart door meer bijvoorbeeld in te checken en iedereen welkom te heten.

Persoonlijke actie punten worden gedeeld in het team, waardoor collega’s kunnen steunen complimenteren als iemand zijn actiepunt uitvoert. Dit creëert direct een succeservaring.