Visie

Uitgangspunten

Iedereen wil betekenis halen uit zijn of haar werk.

Iedereen is welwillend, mits goed begeleid.

Iedereen wil ergens onderdeel van zijn.

Intrinsieke Motivatie

Intrinsieke motivatie bestaat uit de onderstaande psychologische basisbehoefte.
Jouw persoonlijke motivatie heeft ook weer impact op anderen. Deze impact kan bewust en onbewust zijn.