Visie

Oude verhalen en nieuwe ervaringen
We hebben als doel om oude teamverhalen zo zichtbaar te maken, dat je ze kan vastpakken. Door een verhaal vast te pakken, te onderzoeken en zichtbaar te maken, vervliegt het minder en kan iedereen teamlid er op haar/zijn manier naar kijken. Ieders persoonlijke ervaringen en manier van kijken naar een verhaal in het hier en nu creëert verbinding en begrip. Hierdoor komt er ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag of andere oplossingen.

Ik en de ander
Het is van belang om inzicht te krijgen in persoonlijke en teamverhalen, waardoor er persoonlijke en collectieve aandacht is voor de triggers. Het team kan elkaar stimuleren om tot groei en verbinding te komen. Er zijn individuele verhalen en teamverhalen. Hoe triggeren teamverhalen jouw persoonlijke verhalen en hoe beïnvloed jouw persoonlijk verhaal de team dynamiek?

Belemmering en verlangen
Weet waar je met elkaar naartoe wil. Hierdoor is het team steeds meer in staat om het belemmerend gedrag om te zetten naar effectief gedrag. Leef het nieuwe gedrag voor. Herken elkaars belemmeringen, zodat je elkaar kan helpen en complimenteren in de nieuwe beweging